3.13 Planeringsavdelningen

Del av Universitetsförvaltningen

Planeringsavdelningens uppdrag är att utgöra ett kvalificerat stöd till ledningen i strategiska frågor och i frågor rörande verksamhetsstyrning- och utveckling.

Avdelningen består av tre enheter:

- Enheten för Planering och uppföljning

- Enheten för samordnat forskningsstöd

- Enheten för Lednings- och utvecklingsstöd

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala
Avdelnings­chef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin