3.15 Säkerhetsavdelningen

Del av Universitetsförvaltningen

Säkerhetsavdelningen stödjer, samordnar, rådgör och utbildar inom personsäkerhet, fysisk säkerhet, informations- och IT-säkerhet, samt kris- och kontinuitetshantering för hela universitetet.

Universitetet är en öppen miljö vilket ställer krav på säkerhetsarbetet. Verksamheten vid universitetet ska fungera och samtidigt erbjuda en trygg miljö för anställda, studenter, besökare och samarbetspartners.

Säkerhetsarbetet ska bedrivas förebyggande och ge ett balanserat, kostnadseffektivt skydd. Kostnader för säkerhetsåtgärder ska stå i proportion till hotbilden och konsekvenser för verksamheten. Samtidigt ska universitetets värden värnas och effekter av åtgärder vägas mot användbarhet och öppenhet.

E-post:
security@uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala
Prefekt:
Katalog­ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin