3.14 Studentavdelningen

Del av Universitetsförvaltningen

Studentavdelningen består av tre enheter som ger service och stöd till studenter samt sköter den centrala studieadministrationen före, under och efter studietiden. Se även webbplatserna www.uu.se/utbildning och www.uu.se/student.

E-post:
studentservice@uu.se
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Avdelnings­chef:
Bitr. avdelnings­chef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin