Undervisning och lärarresurser

ENLIGHT arbetar med att ta fram nya utbildningsformer med högre europeisk integration än tidigare. Exempel på detta är kurser i nära samarbete med europeiska lokalsamhällen, interdisciplinära approacher till samhällsutmaningar, färdighetsorienterade kurser och nya mobilitetsformer för studenter och lärare.

ENLIGHT erbjuder dig som lärare att ta del av kompetensutveckling såsom kurser i utmaningsbaserat lärande, utvecklingsstöd i framtagning av nya kurser och program, nätverkande i form av konferenser i utbildningsmetodik, samt möjlighet att integrera aktuella samhällsutmaningar inom dina kurser i nära samarbete med europeiska regionala representanter.

Delta i utvecklingen av ett Europa-universitet genom att bidra med din expertis i framtagningen av nya utbildningsmöjligheter, som gör Uppsala universitets studenter redo för en global och föränderlig framtid.

Kontakt

Kontakta gärna vår akademiska koordinator för ditt vetenskapsområde för stöd i att utveckla utbildningsaktiviteter inom ENLIGHT.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin