Om ENLIGHT

ENLIGHT står för "European university Network to promote equitable quality of Life, sustaInability and Global engagement through Higher education Transformation"

En allians av tio universitet

ENLIGHT är en europeisk universitetsallians bestående av tio omfattande, forskningsintensiva universitet från tio europeiska länder, som varje år utbildar över 300 000 studenter och delar ett djupt engagemang för samhällsansvar.

De tio partnerunivesiteten inom ENLIGHT:

Enlight partnerkarta

Våra mål

ENLIGHT har som mål att omvandla högre utbildning i Europa genom påverkan och samarbete. Målet är att ge studenter högkvalitativ utbildning och göra dem till globalt engagerade medborgare. Genom att förena resurser vill de skapa en öppen plats där elever, lärare och forskare kan samarbeta och främja fri rörlighet och tillgång till bästa utbildningsmiljö. Inom ENLIGHT arbetar man utfrån sex fokusområden för att hantera globala problem och utveckla en hållbar framtid. Dessa fokusområden är: Hälsa och välmående, Digitalisering, Klimatförändringar, Energianvändning och cirkulärekonomi, Jämlikhet och Kultur och kreativitet.

Vill du veta mer?

Mer information om ENLIGHT hittar du på ENLIGHTs Europeiska webbplats.

Vid frågor kontakta oss på enlight@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin