Internationellt Centrum för Evidensbaserad Straffrätt

Anslagstavla med knappnålar och lappar, bland annat ett tidningsurklipp med texten murder in warehouse

EB-CRIME

Internationellt Centrum för Evidensbaserad Straffrätt (EB-CRIME) är ett nätverk av forskare från olika discipliner som samarbetar i forskningsprojekt om bevisning i brottmål.

Forskningen syftar till att underlätta för praktiker som till exempel poliser, åklagare, rättsläkare och domare att arbeta på ett evidensbaserat sätt.

EB-CRIME är finansierat av Vetenskapsrådet.

Senast uppdaterad: 2023-05-22