Gustavianums utställningar

Den 24 juni, 2024 öppnar Gustavianum efter en omfattande renovering. Den har bland annat handlat om att förbättra inomhusklimatet i museet, så att ömtåliga föremål både kan visas och bevaras för framtiden. Med ny teknik har Gustavianum blivit ett modernt museum i en gammal byggnad. I det nya Gustavianum presenteras samlingarna i en serie nya utställningar där en lång rad forskare medverkar med berättelser om föremålen – förmedlade genom utställningstexter, audioguide, skärmar och tryckta kataloger.

Collage av olika föremålsbilder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin