Om institutionen för cell- och molekylärbiologi

Välkommen till ICM

Välkommen till Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi (ICM), en institution med en bred forskningsprofil inom biologi och områden som gränsar till modern biologi (kemi, fysik, matematik, medicin, teknik och datavetenskap). Forskningen indelas i sju olika program. Vi är även mycket aktiva inom utbildning av biologer på kandidat och mastersnivå samt ingenjörer inom molekylär bioteknik. Visste du att biologiutbildningen vid Uppsala universitet är högt rankad i Europa, att vårat vardagsspråk är engelska och att institutionen, som finns på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala, bara ligger 45 minuter från Arlanda flygplats?

Kom gärna förbi och hälsa på!

Vänligen,
Bengt Persson
Prefekt

Organisation

Institutionen för Cell och Molekylärbiologi har 220 anställda fördelade på sju forskningsprogram. Det finns 37 forskningsgrupper och 20 professorer i olika ämnen.

Utbildning

Grund- och avancerad utbildning

Institutionen deltar framförallt i utbildningen på ingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, kandidat programmet i biologi, masterprogrammen i biologi och tillämpad bioteknik men även i många andra program och kurser inom och utanför fakulteten. Se mera på Institutionen för biologisk grundutbildning - IBG.

Forskarutbildning

Doktorander antas till alla forskningsprogram och alla tjänster utannonseras via Universitetes jobbportal. ICM har cirka 70 doktorander.

Forskning

Institutionen är organiserad i sju större forskningsprogram: Beräkningsbiologi och bioinformatik, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Molekylär biofysik, Molekylär evolution, Molekylär systembiologi and Strukturbiologi.
Forskningen finansieras av anslag från ett stort antal externa bidragsgivare.

Inom och mellan dessa sju program arbetar ett flertal forskargrupper: Översikt av våra forskningsgrupper

Styrelsen vid ICM

Ordförande:

Lärare:

 • Filipe Maia, ordinarie
 • Sanna Koskiniemi, ordinarie
 • Staffan Svärd, ordinarie
 • Maria Selmer, ordinarie
 • Suparna Sanyal, 1:e suppleant
 • Ana Maria Villamil Giraldo, 2:e suppleant
 • Johan Elf, 3:e suppleant

Doktorander:

 • Rachel Dwane, ordinarie
 • Steinar Mannsverk, ordinarie
 • Jinwen Yuan, ordinarie
 • Alfred Andersson, 1:a suppleant
 • Vakant position, 2:a suppleant

TA:

 • Jessica Lindberg, ordinarie
 • Ali Elfadil, 1:e suppleant

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin