Kontakt

Ekonom: Maria Brandt
Avdelningsföreståndare: Zhen Zhang
Forskarutbildningsansvarig professor: Shi-Li Zhang

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75237 UPPSALA
Postadress: Box 65, 751 03 UPPSALA

Vi finns på plan 3 i Hus 6 på Ångströmlaboratoriet.

Hitta till oss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin