Om oss

Elektronik finns överallt, alltifrån styrning av rymdfarkoster till övervakning av celler i kroppen. Utvecklingen inom elektronikområdet är häpnadsväckande snabb och ändå befinner vi oss bara i dess början. Den helt dominerande kiseltekniken har nu kommit så långt att den börjar nå de fysikaliska gränserna. Vi utforskar därför nya gränser med okonventionella idéer och smarta lösningar för att revolutionera elektroniken och göra den till vår livsföljeslagare på alla sätt.

På avdelningen för fasta tillståndets elektronik är vi en del av denna otroligt spännande utveckling. Målet för avdelningen är att utveckla tekniska lösningar, från enskilda enheter till små system. Vi strävar efter innovationer relaterade till Life Science, Hälsoteknik och Framtidens beräkningstekniker. Vi utforskar också material och komponentlösningar mot nya paradigmer för datorer där kvant- och neuromorfisk elektronik spelar en avgörande roll.

Vi samarbetar med universitet, institut och företag över hela världen genom utbyte av studenter, forskare och tjänster.

Avdelningen för fasta tillståndets elektronik (FTE) har varit en del av den otroligt spännande utveckling av elektronik sedan länge. Förste innehavare av professur för disciplinen fasta tillståndets elektronik var Per-Arne Tove, som började som laborator i elektronik 1958. Längre fram omvandlades denna befattning till en professur. Prof. Tove avled 1988, innan han uppnått pensionsåldern. I samband med prövningen av professuren ändrades den till elektronik, särskilt process- och komponentteknologi. Innehavare blev Sören Berg.

Sören. Berg, professor 1990–2008, måste på grund av den snabba utvecklingen inom elektroniken genomföra en delning av avdelningen i två: Fasta tillståndets elektronik och Signaler och system med var sin professur. FTE specialiserade sig på teknik och processer för framställning av mikroelektronik. I slutet på 80-talet fanns integrerade kretsar med c:a 1 miljon transistorer; idag finns kretsar med 100 000 gånger fler transistorer integrerade per chip, 100 miljarder. Den snabba utvecklingen medförde att laboratoriet vid Teknikum blev otillräckligt. Byggandet ett nytt laboratorium för att fortsätta vår medverkan i den utvecklingen av mikroelektronik var ett självklart val. Prof. Berg och två kolleger tog initiativet till och grundade Ångströmlaboratoriet, som kunde invigas våren 1997.

Merparten av forskningsprojekten vid FTE har gällt kunskapsutveckling rörande tunna filmer av olika material. Tillkomsten av en speciell effekttransistor och utvecklingen av solceller baserade på tunnfilmsteknik visar på särskilt framgångsrika projekt.

Shi-li Zhang, professor sedan 2009, genomförde en ny uppdelning i samband med institutionens omorganisation 2020. Då skapades avdelningen för Solcellsteknik som idag hör till Institutionen för materialvetenskap. Denna nya uppdelning gör det också möjligt för den nya avdelningen FTE att fokusera på tekniska lösningar från enskilda enheter till små system inom halvledarelektronik. Specifikt rör de elektronik för Life Science, elektronik för hälsoteknik och elektronik för framtidens beräkningstekniker.

Referenser

Per Ström. (2010). Nya professorer: installation hösten 2010. Acta Unversitatis Upsaliensis.

Sammanfattning

  • Per-Arne Tove, 1958-1988, Elektronik

Tillträdde 1958 som laborator (äldre svensk titel för forskare med tjänsteställning närmast under professor)

  • Sören Berg, 1990-2008, Elektronik, ssk process- och komponentteknologi

1995 knoppade Sören Berg av en ny disciplin: Signaler och system

  • Shili Zhang, 2009-idag, Fasta tillståndets elektronik (FTE)

2020 knoppade Shili Zhang av en ny disciplin: Solcellsteknik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin