Medicinhistoria


Beskrivning

Under de senaste decennierna har medicinhistoria utvecklats till ett dynamiskt, internationellt forskningsfält, som undersöker produktionen och cirkulationen av medicinsk kunskap i de kulturella och samhälleliga sammanhang som den har ingått i.

Den medicinhistoriska forskningen vid institutionen har en stor kronologisk bredd och sträcker sig från tidigmodern farmakologi och rättsmedicinens etableringsfas till samtida biovetenskap, och den präglas av en mångfald av perspektiv som exempelvis kopplingar mellan hälsa och kön, maktaspekter på folkhälsa och välfärd, och medicinens visuella och materiella kultur.

Vid institutionen finns även det tvärvetenskapliga Centrum för medicinsk humaniora.

Illustration från Georg Bartisch, ΟΦΘΑΛΜΟΔΟΥΛΕΙΑ. Das ist, Augendienst (1583). Bild: Hagströmerbiblioteket.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin