Mellan öppenhet och hemligheter

Kontrollen av medicinsk kommunikation i 1900-talets Sverige

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Beskrivning

Syftet med projektet är att utforska hanteringen och kontrollen av medicinsk kommunikation i Sverige från omkring 1900 till 1980. Centrala aktörer i dessa processer var enskilda läkare, journalister och förläggare samt professionella organisationer, medicinska institutioner och statliga myndigheter. Fokus ligger på kontroverser kring mediebevakningen av medicinska ämnen och de skiftande strategier som utvecklades för att handskas med upplevda hot om att avslöja för mycket eller för lite information till allmänheten, som också inkluderade möjliga patienter. Principer om tystnadsplikt, anonymitet, kollegialitet, allmänintresse och pressfrihet mobiliserades för att försvara professionell autonomi, gränser och intressen i dispyter mellan läkare och journalister. Sammantaget var dessa medicinska-mediala aktiviteter, interaktioner och utbyten avgörande för vilken medicinsk information som blev tillgänglig för vem och under vilka förhållanden i 1900-talets svenska samhälle. Projektets mål är tvåfaldigt: för det första att skapa en bättre förståelse för medicinsk kommunikation i ett längre historiskt perspektiv; för det andra att utveckla ett metodologiskt och teoretiskt tillvägagångssätt för att studera produktionen av kunskap, ignorans och hemligheter inom det framväxande området medicin och medier.

Före detta hemligstämplat dokument, Riksarkivet. Foto: Solveig Jülich.

Om projektet

Projektperiod:

2023–2025

Finansiär:

Vetenskapsrådet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin