Nyliberalism i Norden

Ett nytt historiskt fält

 • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Beskrivning

Programmet "Nyliberalism i Norden. Ett nytt historiskt fält" ställer frågan varför de nordiska länderna i mycket av samhällsvetenskaplig och historisk forskning fortfarande framstår som modeller av kontinuitet, samtidigt som de nordiska länderna utmärker sig för en på många sätt radikal ekonomisk, social, kulturell och politisk omvandlingsprocess under de senaste fyra decennierna?

Begreppet nyliberalism har ofta setts som utpräglat normativt – men idag finns ett växande internationellt begrepps- och idehistoriskt fält kring nyliberalismens historia, som vi menar är relevant också för de nordiska länderna. Genom att använda nyliberalism som en sammanhållande beskrivande term avser programmet att undersöka politiska, sociala, och kulturella aspekter av marknadiseringsprocessen i Norden.

Programmet avser att besvara följande frågor: hur kunde omfattande marknadsprocesser genomföras och uppfattas som legitima och kulturellt accepterade i länder där marknaden fram till 1980-talet var högt reglerad, och där viktiga nyttigheter var kollektiva och inte privata? Hur förändrades föreställningar om ägande, konsumtion, ekonomi under decennierna därefter? På vilket sätt kunde nya marknadsföreställningar sammanfalla med historiskt grundade idéer om nordisk modernitet och effektivitet? Hur samverkade välfärdsstaten själv med marknadiseringsprocesser och hur har välfärdsstatens politiska eliter samverkat exempelvis med nya finansiella eliter? Slutligen, på vilket sätt har marknadiseringsprocesser påverkat människors levda erfarenheter och livsförväntningar?

Programmet leds av Jenny Andersson vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet, under en period av sex år, och består av forskare från åtta medverkande nordiska lärosäten.

Om projektet

Projektperiod:

2020–2026

Finansiär:

Riksbankens jubileumsfond

Extern webbsida:

Programmets officiella externa hemsida

Forskare

 • Jenny Andersson, CNRS och Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
 • Orsi Husz, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
 • Nikolas Glover, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
 • Carl Marklund, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola
 • Johan Strang, Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet
 • Ilkka Kärrylä, Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet
 • Jeppe Nevers, Institut for Historie, Syddanskt Universitet, Danmark
 • Klaus Petersen, Velfærdsstudier og Offentlig Politik, Institut for Historie, Syddanskt Universitet, Danmark
 • Niklas Olsen, Center for Global History, Köpenhamns Universitet
 • Chris Howell, Oberlin College, USA
 • Erik Bengtsson, Institutionen för ekonomisk historia, Lunds universitet
 • David Larsson Heidenblad, Historiska institutionen, Lunds universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin