Acting Out Disease (ActDisease)

Hur patientorganisationer formade den moderna medicinen

  • Finansiär: EU

Beskrivning

ActDisease finansieras med ett ERC Starting Grant och leds av Ylva Söderfeldt. Projektet undersöker patientorganisationernas framväxt och centrala roll inom 1900-talets medicinska landskap. Dessa organisationer inkluderar allergiförbund som drev på erkännandet av deras åkomma som en somatisk sjukdom runt 1900, diabetesföreningar som hjälpte till att möjliggöra avancerad egenvård sedan 1930-talet och organisationer för neurologiska sjukdomar som samordnade rehabiliteringsresurser på 1950-talet. ActDisease studerar hur de därmed omformade medicinska begrepp och roller, och bidrog till att utöka räckvidden för medicinska tankesätt.

ActDisease kommer studera detta genom en storskalig, jämförande historisk studie av patientorganisationer i Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, med en kombination av distans- och närläsning av källorna. Patientorganisationernas tryckta medier kommer att digitaliseras och analyseras med databaserade textanalysmetoder anpassade för fragmenterade och heterogena källmaterial och vetenskapshistoriska forskningsfrågor.

Bildkälla: Diabetes-Journal 10 (1983), S. 446

Om projektet

Projektperiod:

2023–2027

Finansiär:

The European Research Council

Extern webbsida:

https://www.actdisease.org/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin