Hjärnans utveckling och evolution

Vår forskargrupp fokuserar på hjärnans evolution och utveckling ur flera olika vinklar. En av våra huvudfrågor är att försöka hitta gener som är involverade i utveckling av skizofreni. Bland identifierade skizofrenigener undersöker vi för närvarande funktioner hos genen QKI i den tidiga utvecklingen av hjärnor hos ryggradsdjur (från zebrafisk till människor). En annan huvudfråga är undersökningar av genetiken bakom, och den tidiga utvecklingen av, könsskillnader i människors och andra primaters hjärnor. Detta intresse hur utvecklats genom att många olika forskare i världen har hittat att könsskillnader är vanliga när det gäller hur flera olika neuropsykiatriska sjukdomar/tillstånd, såsom autism (som hos människan är vanligare hos män) och unipolär depression (som hos människan är vanligare hos kvinnor.

Forskare inom området

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin