Vill du göra ett projekt- eller examensarbete?

Kollage med medarbetare och bild från mikroskop

Om du vill göra ett projektarbete på kandidat- eller master nivå, eller forskningspraktik så kan du kontakta någon av våra forskargruppsledare. Du kan läsa mer om vår forskning i detalj på våra forskningssidor. Vi välkomnar studenter för examensarbete, om 15-60 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin