Forskargrupper

Ecotoxicology–on–a–chip

Miljöepigenetik

Ämnesomsättning och fettvävnadsutveckling

Hjärnans anatomi och funktion

Plant Physiology

Molekylär toxikologi och epigenetik

Invertebrate immunology

Labbmiljö

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin