Söderhäll lab

Infektionbiologi hos ryggradslösa djur

Vi arbetar med medfödda immunprocesser hos ryggradslösa djur främst kräftdjur och jämför dessa reaktioner med de som finns beskrivna hos högre djur. Ett exempel är den s.k. melaniseringsreaktionen som finns hos nästan alla organismer, växter som djur, och det är främst i kräftdjur och insekter som denna reaktion har studerats ingående. Vi arbetar med molekylära och cellbiologiska metoder och undersöker hur mikroorganismer, svampar, bakterier och virus interagerar med kräftor som värddjur. En viktig process som vi studerar är hur blodkroppsbildande stamceller utvecklas till mogna blodkroppar och hur denna process påverkas av olika infektioner.

För studenter

Om du vill göra examensarbete (kandidat/master) eller forskningspraktik i vår forskargrupp kontakta Irene Söderhäll.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Irene Söderhäll

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin