Guerrero-Bosagna lab

Skiss epigenetik

Miljöepigenetik

Vår miljö förändras ständigt. Variabel exponering för miljöfaktorer som temperatur, syrenivåer, luftfuktighet, eller kemikalier kan påverka fysiologiska processer och molekylära mekanismer hos djur. Bland annat kan miljöförändringar påverka organismernas epigenom, vilket kan ändra uttrycket av deras gener och ge upphov till långsiktiga förändringar i deras fenotyper.

Vi studerar epigenetiska modifieringar och identifierar epigenetiska signaturer i olika experimentella sammanhang, allt från utveckling av epigenetiska verktyg för att identifiera stress hos boskap, till identifiering av epigenetiska signaturer och resistens mot cancerbehandlingar hos människor. Vi är också mycket intresserade av hur epigenetiska modifieringar kan överföras till framtida generationer och deras roll i skapandet av genotypisk variabilitet.

Läs mer om vår forskning på vår engelska sida. Följ oss på Twitter eller titta på TEDed videon!

Medlemmar Guerrero-Bosagna labb

Miljöepigenetik labb, från vänster: John Lees, Carlos Guerrero Bosagna, Emmanouil Tsakoumis, Fabio Pertille, Violeta de Anca Prado, Farnaz Sourani

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Carlos Guerrero Bosagna
Gruppmedlemmar: Fábio Pèrtille, John Lees, Emmanouil Tsakoumis, Farnaz Sourani, Violeta de Anca Prado

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin