Jönsson lab

Zebrafisk som modell för hur kemikalier påverkar utvecklingen av metabola funktioner.

Miljöföroreningar finns överallt i vår miljö, som exempelvis i hem-, skol- och arbetsmiljöer, eller i naturen. På senare tid har det uppmärksammats att vissa miljögifter kan störa utvecklingen hos människor och djur så att det leder till störd ämnesomsättning (metabolism). Utvecklingen av organ och fysiologiska funktioner styrs via nätverk av molekylära signaleringsvägar. En av de funktioner som etableras tidigt i livet är regleringen av kroppens metabolism. Det är mycket viktigt att kroppens celler tillgång till den energi som de behöver i olika situationer. I vår forskning försöker vi förstå hur hormonstörande ämnen och andra antropogena kemikalier kan störa utvecklingen av detta. Vi använder zebrafiskembryon och yngel för att undersöka mekanismer för hur kemikalier påverkar utvecklingen av fettvävnad.

Zebrafiskar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin