För skolelever från lågstadiet till gymnasiet

Vi vill inspirera barn och ungdomars intresse för matematik och har flera aktiviteter för olika åldrar.

SciFest

SciFest är en årlig tre dagars vetenskapsfestival med mer än 8000 besökare som arrangeras av Uppsala universitet och SLU. Varje år deltar flera av våra forskare och studenter med olika typer av workshops som får dig att tänka till ordentligt. Läs om kommande SciFest på scifest.se

Fråga en forskare

Har du en speciell matematikfråga som inte går att söka svar på och som inte är en skoluppgift. Ställ den till våra forskare via teknisk- naturvetenskapliga fakultetens frågelåda.

 

Matteklubben

Matteklubben är ett samarbete mellan Uppsala kommun och matematiska institutionen och är till för barn som vill ha mer och svårare matematik än den som finns i skolan. Matematiken som tas upp på träffarna ligger oftast utanför skolprogrammet och fokus ligger på utveckling av problemlösnings- och resonemangsförmågan.

Matteklubbens webbplats

Matteklubben

Matteklubben är ett samarbete mellan Uppsala kommun och matematiska institutionen och är till för barn som vill ha mer och svårare matematik än den som finns i skolan. Matematiken som tas upp på träffarna ligger oftast utanför skolprogrammet och fokus ligger på utveckling av problemlösnings- och resonemangsförmågan.

Matteklubbens webbplats

Prao

Ibland har vi möjlighet att ta emot praoelever. Skicka ett personligt brev till våra studievägledare (studievagledare@math.uu.se) där du berättar om ditt intresse för matematik och när din praktikperiod äger rum.

Uppsalas matematiska cirkel

Uppsalas matematiska cirkel är till för matematikintresserade gymnasieelever. Varje år erbjuder matematiska institutionen en specialkurs om ett eller fera intressanta ämnen där vi blandar teoretiska föreläsningar med problemlösningspass.

Matematikseminariet

Matematikseminariet ger dig möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Seminarieserien är populärvetenskaplig och vänder sig till studenter i alla årskurser i matematik och andra matematikintresserade.

Bihandledning av gymnasiearbeten

Vi erbjuder möjligheten att skriva gymnasiearbeten med stöd av institutionens matematiker som bihandledare.

Prao

Ibland har vi möjlighet att ta emot praoelever. Skicka ett personligt brev till våra studievägledare (studievagledare@math.uu.se) där du berättar om ditt intresse för matematik och när din praktikperiod äger rum.

Gymnasiebesök

Vi kan komma ut till en gymnasieskola i Uppsalaområdet och hålla en inspirerande matematiklektion om sådant man får lära sig om man väljer att läsa vidare inom matematik på universitetet. Det kommer då en forskare/lärare tillsammans med en student och de berättar samtidigt om vilka möjligheter det finns att läsa vidare på universitetet och vad man kan jobba med som matematiker. Vid intresse - kontakta våra studievägledare på studievagledare@math.uu.se.

Fördjupningskurs: Strövtåg i matematikens värld

Vår universitetslektor Gunnar Berg, känd för sin pedagogiska skicklighet och intresse för att sprida vidare sitt breda intresse för matematiken, ger en kursen "Strövtåg i matematikens värld" för matematikintresserade gymnasieelever. Kursen kan på flera skolor läsas som individuellt val. Här kan du se en kursplan över kursen "Strövtåg i matematikens värld" från tidigare år då kursen gavs som en universitetskurs med högskolepoäng. Är du intresserad av kursen är du välkommen att kontakta Gunnar Berg.

Öppet hus

Varje vår anordnar teknisk- naturvetenskapliga fakulteten ett öppet hus på Ångströmlaboratoriet. Då får du utforska campuset där våra matematikstudenter och andra naturvetar- och teknikstudenter pluggar. Du kan exempelvis välja att lyssna på panelsamtal om studier, följa med på guidad tur, eller fråga våra studenter om deras program. Studievägledare finns också på plats för extra vägledning.

UppTown Tech för tjejer

Är du tjej eller icke-binär och läser sista året på ett naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasieprogram och nyfiken på hur det är att plugga till matematiker eller ingenjör? Då ska du komma till UppTown Tech som anordnas varje höst av teknisk naturvetenskapliga fakulteten. Matematiska institutionen är med och anordnar en av aktiviteterna där och har förstås även studenter på plats som du kan fråga.

Forskardagen

Forskardagen för gymnasiet anordnas årligen av teknisk- naturvetenskapliga fakulteten. Där får gymnasieelever ta del av aktuell forskning och lära sig mer om forskning och om naturvetenskapligt arbetssätt i praktiken. Detta i form av populärvetenskapliga föreläsningar av forskare. Det hålls alltid en föreläsning inom matematik.

Studiebesök

Vi tar emot studiebesök i arrangemang av teknisk- naturvetenskapliga fakulteten och ger där populärvetenskapliga föreläsningar som vänder sig främst till elever som går sista året på gymnasiet.

Student för en dag

Vill du veta hur det är att vara student hos oss? Kanske vill du se hur ett campus ser ut inifrån och få gott om tid att prata med en student? Nu kan du få ”skugga” en student och följa med på föreläsning, lektioner eller vad som står på schemat den dagen. Skugga en student arrangeras av teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Sonja Kovalevskydagarna

Nationalkommittén för matematik vid Kungl. Vetenskapsakademien arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet där vi är med. Varje gymnasieskola inbjuds att skicka två elever som väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin