Utbildningar vid matematiska institutionen

Bokblad med kryptografisk text. En nyckel ligger ovanpå.

Matematik är ett språk som är internationellt, exakt, kortfattat och kraftfullt. Det är nyckeln till att utforska och förstå naturens och universums hemligheter, från minsta partikel till svarta hål. Det ger oss verktyg att avkoda mönster, samband och att uttrycka naturlagar och andra sanningar. Matematiken hjälper oss att förstå världen - och vi använder världen för att förstå matematiken.

Utbildningsprogram och kurspaket

Med start från grundläggande nivå:

Påbyggnad / Avancerad nivå:

Forskarutbildning

Vill du forska i matematik? När du har tagit masterexamen är du behörig att söka till vår forskarutbildning i matematik

Forskarutbildningen är både en utbildning och en avlönad femårig tjänst som omfattar forskning och forskarutbildningskurser på 80% och institutionstjänstgöring (främst undervisning) på 20%. De flesta som väljer att gå en forskarutbildning siktar på att bli forskare men man kan också få högkvalificerade jobb utanför akademin där man har nytta av de kunskaper och färdigheter man får med sig.

Läs mer om forskarubildning inom matematik

Vill du veta mer om studiemiljö, utlandsstudier eller examensarbete?

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin