Samverkan vid matematiska institutionen

Närbild på en rovflugas fasettögon.

Vidga ditt synfält. Samverka med oss och få nya kunskaper och idéer. På bilden ser du in i rovflugas ögon. Insekters fasettögon är en av naturens alla geniala skapelser som kan inspirera till innovationer om vi räknar ut hur de fungerar och hur vi kan härma dem.

Samverkan är mångfacetterat och omfattar allt från kunskapsspridning till nyttiggörande av forskning. Att samverkan med det omgivande samhället är ett viktigt uppdrag som kan göra både vår forskning, utbildning och samhället bättre. Dra nytta av vår kunskap - se nedan hur vi kan mötas och samverka.

Välkommen att kontakta vår samverkanskoordinator

Du är naturligtvis välkommen att kontakta våra forskare och lärare direkt. Är du osäker på vem, kan du också kontakta institutionens samverkanskontakt Jordi-Lluís Figueras. Han kan visa på möjligheter och hänvisa dig till rätt person. Hör gärna av dig till oss med mer eller mindre utvecklade idéer, förslag och förfrågningar!

Institutionens samverkanskoordinator: Jordi-Lluís Figueras

Porträttbild på Jordi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin