Utbildningssamverkan

Utbildningssamverkan är minst lika värdefullt som forskningssamverkan. God utbildningssamverkan medför stora fördelar för alla inblandade. Kunskaper som får tillämpning och mening för studenten leder till ökad förståelse, motivation och bättre studieprestationer samtidigt som det underlättar övergången till arbetslivet. Samverkan gynnar också oss som ger utbildningarna genom nya kontakter med det omgivande samhället och högre kvalitet i våra utbildningar.

För dig inom näringsliv eller samhälle leder utbildningssamverkan till kontakt med framtida potentiella medarbetare, ny inblick på er verksamhet med möjlighet till innovativa idéer. På längre sikt kan ni vara med och påverka inriktningar och innehåll i utbildningarna för att säkra ett flöde av studenter med kompetenser som stämmer med era nuvarande och framtida behov.

Vi välkomnar alla samverkansinitiativ!
Nedan finner du samverkansformer och kontakter.

 

Samverkansmöjligheter

Examensarbete

Har du någon uppgift/problem som du tror kan lösas av en student på 10 eller 20 veckor? Då kan det passa som ett examensarbete. Alla studenter gör ett examensarbete och som regel under utbildningens sista termin. För masterprogrammet i matematik är examensarbetet på 30 hp (= 20 veckor) och för kandidatprogrammet 15 hp (10 veckor).

Vägarna att möta studenter i examensarbete kan vara olika. Studenten kan vara den som kommer med idéerna och vill specialisera sig inom ett visst kompetensområde eller så har ni själva redan tilltänkta projekt. Det behöver inte vara ett färdigt beskrivet uppdrag utan här kan man få hjälp från oss på universitetet med att bolla idéer om omfattning och fördjupningsnivå.

Examensarbetet består av en uppgift som ska genomföras självständigt genom att tillämpa de kunskaper och färdigheter som de tillgodogjort sig under sin utbildning. Arbetet kan utföras på ett företag, organisation eller myndighet, men redovisas sedan på universitetet. Ett avtal för examensarbetet upprättas som kan inkludera konfidentialitet. Observera att exjobbförslaget måste godkännas av universitetet innan det kan påbörjas. Att ta fram och begränsa frågeställningen är en del av arbetet för studenterna. Under examensarbetet är studenten berättigad till studiemedel. De flesta av våra studenter gör sitt examensarbete på vårterminen.

Under hösten anordnar vi ett exjobbs-matchmaking-event

Du kan också kontakta våra programansvariga (se rubriken Kontakt) för frågor eller erbjudanden om exjobbsprojekt.

Erbjud övrig arbetslivskoppling i våra utbildningar

Gästföreläsningar
Kom och berätta om hur det är att jobba på din arbetsplats eller generellt inom något speciellt område. Det finns säkert något intressant som du kan lära ut till våra studenter.

Vi anordnar en årlig karriärdag för matematikstudenter och även lunchföredrag.

Studiebesök
Har du möjlighet att ta emot en grupp studenter på din arbetsplats? Bjud in dem till dig på studiebesök.

Anställ våra studenter

Våra studenter kan väldigt mycket. Att anlita universitetsstudenter under utbildning ger er möjlighet att få mindre uppgifter utförda, samtidigt som företaget knyter kontakter med studenter som i framtiden kan bli nya, goda medarbetare.

Kontakt/Ingångar

Programansvariga
Om du har idéer rörande upplägg och innehåll för ett program, eller om du har samverkans- jobb- eller projekterbjudanden till våra studenter är våra programansvariga rätt personer att kontakta.

Studievägledare
Våra studievägledare är alternativa kontaktpersoner för att nå vidare med erbjudanden till våra studenter.

Studenter
Om du vill komma i direkt kontakt med våra programstudenter kan du gå via matematikens studentsektion,

Studierektor och Samverkanskoordinator
Om du är osäker på vem du ska kontakta, eller mer allmänt vill diskutera samverkansmöjligheter, är du välkommen att kontakta institutionens studierektor Inger Sigstam, alternativt institutionens samverkanskoordinator Jordi-Lluís Figueras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin