Om matematiska institutionen

Ångströmlaboratoriet sett från en av huvudentréerna med många cyklar parkerade framför.

Vi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom en rad olika matematiska områden. Våra forskare söker sanning och eleganta lösningar i forskningens framkant och som lärare ger de våra studenter verktyg för att förstå vår värld och försöka lösa dess problem. Vi har en attraktiv och dynamisk forsknings- och studiemiljö med många besökare, seminarier och andra event. Välkommen!

Uppsala universitet är känt för sin starka forskningsmiljö inom matematik. Den har traditionellt dominerats av analys. Du kanske har hört talas om Lennart Carleson som belönats med Abelpriset eller Arne Beurling som knäckte den tyska kodningsmaskinen G-skrivaren under andra världskriget. Sedan dess har många fler områden växt sig starka som till exempel kombinatorisk sannolikhetsteori, analytisk talteori, symplektisk geometri, dynamiska system och representationsteori.

Institutionen befinner på Ångströmlaboratoriet tillsammans med de flesta andra institutioner inom de naturvetenskapliga och tekniska ämnena och är en del av fakulteten tillika vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Institutionen har runt 130 medarbetare varav ungefär 40 doktorander. Vi är huvudansvariga för kandidat- och masterprogrammet i matematik och ger omkring 120 kurser inom många olika program, både inom och utom fakulteten - en del också som fristående. Så gott som alla våra lärare är också aktiva forskare med stor pedagogisk skicklighet och engagemang i våra utbildningar.

Samarbete och samverkan är viktigt för oss och sker både inom och utom ämnet och akademin, med övriga samhället, nationellt och internationellt. Vi är värd för Centrum för geometri och fysik och Centrum för interdisciplinär matematik.

Porträttbild av Georgios

Georgios Dimitroglou Rizell, institutionens prefekt.

Institutionen i siffror

  • Omsättning: 139 miljoner
  • Anställda: 125 (25% kvinnor)
  • Doktorander: 41 st (20% kvinnor)
  • Studenter: ca 740 helårsekvivalenter (34% kvinnor)
  • Nationaliteter: ett 10-tal
  • Kurser på grund- och avancerad nivå: ca 120
  • Utbildningsprogram i matematik: 2 (3 med ämneslärarprogrammet)
  • Doktorsexamina: ca 8 per år
  • Licentiatexamina: ca 8 per år
  • Publikationer i internationella tidskrifter/år: ca 110

Uppgifterna gäller 2023.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin