Matematiska föreningen i Uppsala

Matematiska föreningen har som syfte att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller årligen två möten med föredrag och fika. På mötena delas dessutom priser ut för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik.

Årsmöte april 2024

Matematiska föreningens årsmöte äger rum onsdagen den 25:e april kl. 17:20 i Polhemsalen (10134). Under mötet kommer Lisa Lokteva (Uppsala universitet) att ge en gästföreläsning med titel "Heltalens geometri". Abstract till föredraget finns nedan. Mötet avslutas med en prisutdelningsceremoni.

Föreningen vill även tacka alla lärare som har hjälpt till med att nominera studenter!

Heltalens geometri

Vad har heltalen att göra med linjer, och primtal att göra med punkter? Om du trodde att aritmetik och geometri är två vitt skilda områden utan kontaktytor, så var du långt ifrån ensam om det tills Alexander Grothendieck år 1960 skapade en teori som förenade dessa. I detta föredrag ska vi utforska dessa kontaktytor, först genom att hitta heltalslösningar till ett ekvationssystem genom att använda geometri, och sedan genom att kort diskutera Grothendiecks arbete.

Kort historik

Matematiska föreningen är sedan mer än 125 år en självständig förening. Tidigare hette föreningen Fysisk-matematiska föreningen och hade till uppgift att främja såväl matematik, fysik som astronomi.

Redan våren 1853 bildades "Naturvetenskapliga studentsällskapet i Upsala" för matematik, fysik, kemi, geologi, botanik och zoologi. 1871 blev sektionen för matematik och fysik en självständig förening med namnet Fysisk-matematiska föreningen.

1887 bildades Fysiska sällskapet, som är att betrakta som en utbrytning ur Fysisk-matematiska föreningen. Detta fick till följd att föreningen den 4 april 1889 beslöt att ändra sitt namn till Matematiska föreningen och dessutom ändra sina stadgar.

Vid en genomläsning av de mycket detaljerade terminsberättelserna från denna tid framgår att föreningens verksamhet var omfattande och måste ha haft stor betydelse för matematiken i Uppsala. Referenterna och andra höll cirka sex föredrag per termin om de senaste resultaten inom den matematiska forskningen. Vidare förvaltade föreningen en lånekassa på 850 kronor, ur vilken behövande matematiker kunde få låna på revers.

Då behovet av specialiserade föredrag numer är väl tillgodosett har föreningen under de senaste årtiondena ordnat föredrag av mer populärvetenskaplig karaktär.

Styrelse

Stadgar

Föreningens stadgar (pdf) Pdf, 77 kB.

Arkiv

Här har vi samlat diverse material från förr i tiden. Materialet innehåller digitaliserade mötesprotokoll, bilder från en sammankomst vid Flustret, ett nummer av Acta Matematica och även manusskriptet till ett spex. Orginalprotokollen finns att beskåda på Carolina Rediviva. Matematiska föreningen tackar Anders Källström, tidigare verksam vid Uppsala universitet, som har sammanställt materialet och delat med sig av det.

Acta Matematica (pdf) Pdf, 6 MB.

Sammankomst vid Flustret 1894 (foto)

Sammankomst vid Flustret 1894 med text (foto)

Protokoll 1869-02-18, klockan 18.00 (pdf) Pdf, 149 kB.

Protokoll 1874-02-19, klockan 18.00 (pdf) Pdf, 146 kB.

Protokoll 1883-02-08, klockan 18.00 (pdf) Pdf, 152 kB.

Protokoll 1895-02-21, klockan 18.00 (pdf) Pdf, 98 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin