Centret är ett tvärvetenskapligt center med syfte att föra samman forskare inom teoretisk fysik och geometri. Det startade den 1 januari 2024 baserat på bidrag från Vetenskapsrådets excellensinitiativ för projekt med stor potential för innovativ forskning. Centret bygger på ett samarbete som våra forskare inledde redan 2015. Centrumets bidrag varar i fem år med möjlighet till ytterligare fem års finansiering efter utvärdering.

Mer information på centrumets engelskspråkiga webbsida

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin