Forskningssamverkan

Vi är intresserade av att samverka med externa aktörer. Ni kan ge oss nya perspektiv och frågeställningar och vi kan ta fram viktiga kunskaper som understödjer era innovationer och verksamheter. Nedan kan du läsa om olika samverkansmöjligheter och kontaktvägar.

Hoppas att vi får nöjet att samverka.

 

Samverkansmöjligheter

Två samarbetsformer för forskningsprojekt

Inom forskningen finns det två möjliga samarbetsformer, uppdragsforskning och samverkansforskning. Hur dessa former skiljer sig åt kan du läsa mer om här:
Uppdragsforskning och samverkansforskning

Personutbyte

Adjungerade professorer: En möjlighet till ömsesidigt kunskapsutbyte mellan universitetet och det omgivande samhället genom att universitetet anställer kvalificerade personer som har sin huvudsakliga yrkesverksamhet utanför universitetet på deltid. Dessa tjänster är personliga och utlyses inte. Medel för adjungerade professorer och annan strategisk mobilitet finns ibland att söka på bland annat SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) och Vinnova.

Industridoktorander: En industridoktorand har en anställning inom näringslivet eller offentlig verksamhet och får bedriva forskarstudier på deltid inom tjänsten, med bibehållen lön. Ett avtal tecknas mellan institutionen och företaget, för att klargöra företagets åtaganden i studierna. Vissa industridoktorander genomför större delen av utbildningen på sin företagsarbetsplats, medan andra tillbringar mest tid vid den institution där han eller hon blivit antagen. Ofta har doktoranden en handledare på arbetsplatsen och en på institutionen. Möjligheten för doktoranden att kombinera erfarenheter och resurser från flera håll är mycket värdefull. Det finns olika sätt att söka medel för industridoktorander.

Mer om forskningssamverkan på Uppsala universitets centrala webb

Kontakt/Ingångar

Kontakta våra forskare inom det område som ni tror kan ge svar på era problemställningar.

Kontakta vår samverkanskoordinator
Jordi-Lluís Figueras om du är osäker på vem du ska kontakta, eller mer allmänt vill diskutera samverkansmöjligheter.

UU Samverkan är en universitetsövergripande ingång till samverkan mellan företag, organisationer och universitetets forskare.

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) främjar forskningssamarbeten mellan matematiska vetenskaper och andra discipliner. Centrumet erbjuder en tvärvetenskaplig forskarutbildning och olika typer av interdisciplinära aktiviteter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin