Fiona Skerman

Biträdande universitetslektor vid Matematiska institutionen; Sannolikhetsteori och kombinatorik

Telefon:
018-471 31 94
E-post:
fiona.skerman@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Biträdande universitetslektor vid Matematiska institutionen; Statistik, AI och data science

Telefon:
018-471 31 94
E-post:
fiona.skerman@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
ORCID:
0000-0003-4141-7059

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests are in probabilistic combinatorics, in random graphs and random trees. I study the modularity function introduced by Newman and Girvan 2004 a measure of how well a graph can be clustered into communities - in particular how this behaves on random graphs. I am also interested in phase transitions in other random discrete structures, in first order logic and automata on random discrete structures.

website: https://fskerman.github.io/

Nyckelord

  • ai
  • artificial intelligence
  • artificiell intelligens
  • machine learning
  • maskininlärning
  • probability theory
  • random graph
  • sannolikhetsteori
  • slumpgraf

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Fiona Skerman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin