Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen består av nio ledamöter; prefekten (ordförande), fyra lärarrepresentanter, en doktorandrepresentant, två studeranderepresentanter och en representant för administrationen. Därutöver finns åtta suppleanter. Representanterna för lärare och administrativ personal väljs genom val i respektive personalkategori för en mandatperiod på tre år. Studeranderepresentanterna väljs genom val bland studenterna för en mandatperiod på ett år.

Ordinarie ledamöter

Lärare

Eva Mörk (ordförande)
Niklas Bengtsson
Stefan Eriksson
Arizo Karimi
Per Engström

Doktorand

Martin Häggkvist

Studerande

Oskar Holm
Anders Gombrii

Administration

Ulrika Öjdeby

Suppleanter

Lärare

Mikael Carlsson
Teodora Borota Milicevic
Mikael Elinder
Daniel Spiro

Doktorand

Jakob Granath

Studerande

Hoda Saiidi
Daniel Busk

Administration

Julie B. Gudmundsson (tjänstledig)
Nina Andersson


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin