Vanliga frågor och svar om utbildning

Händer vid en laptop men frågetecken runt om

På denna sida finns vanliga frågor och svar om våra utbildningar.

Frågor om antagning

Till Socionomprogrammet och Masterprogrammet i samhällsvetenskap - socialt arbete antar vi studenter på höstterminen varje år. Vi ger även ett antal fristående kurser på avancerad nivå både på vårterminen och höstterminen.

Om du läser ett program på annan ort kan du inte hoppa in i Uppsala istället. Du behöver söka programmet från början via antagning.se. Efter antagning så kan institutionen bedöma om du eventuellt kan tillgodoräkna något av tidigare studier.

Undantaget är om du vill läsa kurser på avancerad nivå i socialt arbete. På avancerad nivå erbjuder vi kurser i socialt arbete även som fristående kurser. Dessa är även öppna att söka för studenter som inte läser programmet vid Uppsala universitet.

Urvalsgrupperna för Socionomprogrammet är: Betyg 37 %, Högskoleprov 33 % samt 30 % av platserna för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Platserna i urvalsgruppen baserad på arbetslivserfarenhet delas upp på hälften betygsurval och för hälften provurval. Urvalsgruppen styrks genom intyg. Se mer information på sidan antagning.se, intyg om arbetslivserfaranhet.

All ansökan görs genom antagning.se och intygen ska du själv ladda upp där, se ladda upp intyg. Det är viktigt att intygen kommer in i tid.

Nej, det går inte. De kurser som ingår i socionomprogrammet finns inte som fristående kurs. Undantaget är kurser som ges på avancerad nivå under termin 7.

Det varierar från termin till termin. Du kan söka fram informationen på Universitets- och högskolerådets hemsida där det finns statistik för program och kurser i hela Sverige:

Antagningsstatistik

Du vänder dig till institutionens studieadministration på e-post eller telefon 018‑471 51 87.

Frågor om studieupplägg

Nej, det gör vi inte. All undervisning sker på plats på campus. Undantaget är VFU på termin 5 inom Socionomprogrammet som vid överenskommelse kan förläggas på annan ort.

Studierna bedrivs på campus, och antalet träffar framgår av schemat för respektive kurs. I genomsnitt är det föreläsningar eller seminarier cirka tre gånger i veckan vilket motsvarar cirka 6-8 timmars lärarledd undervisning per vecka, resten av studietiden består av är grupparbeten, seminarier, egen inläsning med mera.

Frågor om studiestöd

Du kan antingen ringa eller skicka e-post till studievägledarna för att boka ett samtal. Du hittar kontaktuppgifter på Institutionens hemsida, studievägledning.

Om du har en varaktig funktionsvariation som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Kom ihåg att ansöka om pedagogiskt stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet. Här finns mer information:

Pedagogiskt stöd för dig som studerar

Det finns samordnare som arbetar med riktat pedagogiskt stöd för studenter och doktorander med funktionsvariation, både i Uppsala och på Gotland.
När du fått ett beslut om anpassning kontaktar du institutionens studievägledning.

Frågor om examen

Socionomprogrammet leder fram till en socionomexamen som är en yrkesexamen. När du läst termin 1 - 6 på Socionomprogrammet kan du även ansöka om en generell filosofie kandidatexamen med huvudområdet Socialt arbete. Du hittar mer information på universitetets sida om examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin