Om statsvetenskapliga institutionen

400 år av statsvetenskap i Uppsala

Lär dig mer om statsvetenskapliga institutionens historia i filmen "Skytteanum - ett levande hus". Filmen är tio minuter lång och textad på svenska och engelska.

Världens äldsta aktiva professur i statskunskap

År 1622 testamenterade Johan Skytte mark och egendom till Uppsala universitet. Donationen skulle finansiera en professur i vältalighet och politik. Den Skytteanska professuren anses vara världens äldsta, fortfarande aktiva professur i statsvetenskap.

Internationellt förankrad forskning

Under århundradena har Statsvetenskapliga institutionen vuxit fram runt professuren. Institutionen har idag ett hundratal anställda som på olika sätt möjliggör institutionens utbildning och forskning. Vår forskning är internationellt förankrad och kännetecknas av disciplinär nyfikenhet och metodologisk spets.

Historiska lokaler mitt i stan

Statsvetenskapliga institutionen har sina vackra lokaler i centrala Uppsala på Gamla Torget 6. Huvudentrén ligger på Östra Ågatan 19. Även Skytteanum, det hus som som ingick som professorsbostad i Johan Skyttes donation, är än idag en levande miljö där det bedrivs undervisning och forskning.

Studenter på praktik och utbyte i hela världen

Statsvetenskapliga institutionens studenter har stora möjligheter att påverka utbildningens inriktning och får hjälp att knyta kontakt med arbetsmarknaden nationellt och interntaionellt. Varje år åker ungefär 60 studenter på utbyte till något av institutionens över 50 partneruniversitet i olika delar av världen. I över 30 år har Statsvetenskapliga institutionen gett programstudenterna möjlighet att praktisera på myndigheter, nationella och internationella organisationer, tankesmedjor och politiska organ med mera.

Det Skytteanska priset i statskunskap

De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.

Läs mer om det Skytteanska priset i statskunskap här

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin