2.11 Nämnden för forskningsinfrastruktur

Del av Universitetets gemensamma organ

Nämnden för forskningsinfrastruktur ska stödja det universitetsgemensamma

arbetet med forskningsinfrastruktur och bidra till att utveckla det interna

strategiarbetet. Nämnden för forskningsinfrastruktur består av elva ledamöter

och arbetet leds av rektor eller den som rektor utser (ordförande).

Ledamöterna i nämnden utses av rektor på förslag av vetenskapsområdena

(två ledamöter per vetenskapsområde), universitetsdirektören (en ledamot)

och överbibliotekarien (en ledamot). Två ledamöter utses av studenterna enligt

bestämmelser i studentkårsförordningen

Ledamöter:

Rektorsråd Kristina Edström, ordförande

Professor Richard Benner, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Professor Anna Qvarnström, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Professor Karl-Johan Lindholm, vetenskapsområdet för humaniora och

samhällsvetenskap

Professor Joakim Palme, vetenskapsområdet för humaniora och

samhällsvetenskap

Professor Karl Michaëlsson, vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Professor Ola Söderberg, vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Överbibliotekarie Lars Burman, universitetsbiblioteket

Planeringsdirektör Daniel Gillberg universitetsförvaltningen

Kontaktperson: Kim von Hackwitz

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin