47.14 Akademikonferens

Del av Enheter med anknytning till universitetet

Akademikonferens utgör en praktisk resurs för planering och genomförande av vetenskapliga kongresser, konferenser och andra evenemang. Huvudmän för samverkansorganisationen Akademikonferens är Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet och Stockholms universitet.

Telefon:
018-471 57 30, 018-67 10 03
E-post:
info@akademikonferens.se
Besöksadress:
Almas allé 8
75007 Uppsala
Postadress:
Box 7059
75007 Uppsala
Webbsida:
https://www.akademikonferens.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin