Johan Lyhagen

Professor vid Statistiska institutionen

Telefon:
018-471 28 44
Mobiltelefon:
070-425 02 02
E-post:
Johan.Lyhagen@statistik.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
professor
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Professor i statistik. Forskar mest inom tidsserieekonometri. Där sysslar jag exempelvis med att utveckla modeller och test för enhetsrötter och kointegration. Forskar även inom psykometri med frågeställningar om icke-normalitet och ordinala variabler.

Biografi

Ur statistisk synvinkel modelleras ekonomiska jämvikter ofta som linjära samband. Dessa kallas kointegrerande relationer. Det finns många exempel på ekonomiska jämvikter, en person konsumerar i genomsnitt nästan all sin inkomst, prisnivån i ett land är ungefär detsamma som grannlandet om prisnivån justeras för växelkursen. Grundläggande frågor är hur det går empiriskt att undersöka om det finns jämvikter mellan ekonomiska variabler, om det finns, hur kan dessa uppskattas? Det sker en betydande ansträngning att samla ihop data på region och landsnivå. En del av min forskning berör hur data från flera regioner/länder kan användas för kointegrationsanalys.

Jag forskar även inom psykometri, speciellt det som kallas strukturella ekvationsmodeller. Många psykologiska fenomen är inte direkt observerbara, de är latenta. Det klassiska exemplet är intelligens som mäts genom IQ-test. Ett annat vanligt exempel är socioekonomisk status inom sociologi som kan mätas genom utbildning, inkomst och yrke. Vanligtvis uppfyller de observerbara variablerna inte de förutsättningar som normalt antas. De kan vara ordinala (dvs A är mer än B men vi vet inte hur mycket mer) eller skeva. Detta kommer på olika sätt att påverka egenskaperna hos de statistiska metoderna som används. Hur metoderna påverkas och hur vi kan göra något åt det ingår i mitt forskningsområde.

Min matematiska släktträd återfinns här.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Rapporter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin