Gunnar Niklasson

Professor i fasta tillståndets fysik med inriktning mot solenergimaterial vid Institutionen för materialvetenskap; Fasta tillståndets fysik

Telefon:
018-471 31 40
Mobiltelefon:
079-334 37 68
E-post:
gunnar.niklasson@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala
ORCID:
0000-0002-8279-5163

Kort presentation

Min forskning gäller material och ytbeläggningar för tillämpningar inom energieffektivitet och miljö, t.ex. elektrokroma och termokroma material för smarta fönster, gas sensorer, fotokatalytiska material och solabsorberande ytskikt. Forskningsfältet innefattar studier av struktur samt optik, ljusspridning, impedans spektroskopi och elektrokemi. Jag har också ett intresse av egenskaperna hos porösa material och optiken hos nanopartiklar.

Se: https://www.researchgate.net/profile/Gunnar-Niklasson

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Gunnar Niklasson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin