Ulrika Kjellman

Universitetslektor vid Institutionen för ABM

Telefon:
018-471 33 86
Mobiltelefon:
070-167 90 31
E-post:
Ulrika.Kjellman@abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Docent i biblioteks- och informationsvetenskap.

Biografi

Forsknings- och undervisningsintressen:

  • Bild och kunskapsorganisation.
  • Bilden som vetenskapligt dokument.
  • Kulturarv och digitalisering.

Forskningsprojekt:

  • Hur ser du ut människa? Illustrationer av människan som art och ras i vetenskapliga publikationer från 1800 till nutid (Hey, man, look at you! Scientific illustrations of the human race from 1800 until today.)
  • Bilden som bevis: Om rasbiologiska institutets fotografiska bildsamling och bruket av bilden som verktyg i den vetenskapliga praktiken (Pictorial Evidence: the Image as Scientific Tool in the work of the Institute of Racial Biology)
  • Vetenskapliga flöden: interdisciplinära, interkulturella och intermediala transaktioner (Encounters With Science: Interdisciplinary, Intercultural and Intermedial Transactions of Knowledge)

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Ulrika Kjellman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin