Ulf Risérus

Akademiska meriter:
MD

Kort presentation

Professor i klinisk nutrition och metabolism och leder en forskargrupp som studerar olika kosteffekter vid typ-2 diabetes, fettlever (NAFLD) och hjärtkärlsjukdom. Hans grupp försöker bl.a. kartlägga hur olika fettsyror såväl som olika dieter kan påverka risken att utveckla fettlever, diabetes, och hjärtkärlsjukdom. Forskningen förväntas bidra till ny betydelsefull kunskap som kan hjälpa till att förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Nyckelord

  • cardiovascular disease
  • clinical nutrition
  • dietary biomarkers
  • dietary interventions
  • fatty acids and lipid metabolism
  • non-alcoholic fatty liver disease (nafld)
  • obesity
  • type 2 diabetes
Ulf Risérus

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin