Anne Linder

Forskningsassistent vid Institutionen för fysik och astronomi; Fysikens didaktik

Telefon:
018-471 35 82
E-post:
anne.linder@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
Dip. Pharm., Dip. Data Metrics

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Anne Linder

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin