Charlotte Lindgren

Universitetslektor i franska vid Institutionen för moderna språk; Romanska språk

E-post:
charlotte.lindgren@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
JK, Fil Dr

Kort presentation

Universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot franska, docent i franska, anställd vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Institutionen för moderna språk. Min nuvarande forskning handlar om språklärares undervisning. Jag är placerad vid Fortbildningsavdelningen och är därför intresserad av det.

Jag har lång erfarenhet av undervisning, såväl på campus som nätbaserat, och av handledning.

Biografi

Charlotte Lindgren föddes 1969 i Paris och flyttade till Sverige 1991. Då innehade hon en jur.kand. examen i internationell rätt och EU-rätt från Universitet i Paris I, Panthéon-Sorbonne. Efter studier vid Uppsala Universitet disputerade hon 2005 i romanska språk, inriktning fransk språkvetenskap. I avhandlingen studerades hur fransktalande barn (under 6 år) använder tempus för förfluten tid på franska, med hjälp av barnlitteratur och i interaktion med en vuxen. Från 2006 och framåt har hon dels undervisat, huvudsakligen på universitetsnivå, dels forskat. Hon har tidigare arbetat vid Högskolan Dalarna (2009-2020) som lektor i franska. 2015 blev hon utsedd till excellent lärare enligt den pedagogiska karriärstege som Högskolan Dalarna tillämpar. Sedan hösten 2020 är Charlotte Lindgren anställd som universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot franska vid Uppsala universitet. Sedan oktober 2023 är hon docent i franska.

Forskning

Efter disputationen har Charlotte Lindgren i sin forskning följt upp visa delar av avhandlingen "Regarde maman: le soleil se leva". Emploi des temps du passé dans des récits d’enfants francophones en Suède samt utvecklat dem vidare. Två spår går att urskilja:
(1) översättning av barnböcker, främst från svenska till franska men även från franska till svenska, inom ramen för Descriptive Translation Studies, polysystemteori och systemisk funktionell grammatik i text och bild (s.k. multimodal text och dess översättning). Särskilt studeras gestaltning av barn och dess översättning, översättning av talspråk samt översättning av känsliga teman.
(2) språkinlärning och språkundervisning, språkinlärning och språkundervisning online samt språkinlärning hos äldre. Användning av barnlitteratur i språkklassrummet.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Charlotte Lindgren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin