Stefan Karpe

Professor Director musices vid Musik och museer; Musicum

Telefon:
018-471 15 97
Mobiltelefon:
070-425 07 88
Fax:
018-471 29 00
E-post:
stefan.karpe@musik.uu.se
Besöksadress:
Observatorieparken
Kyrkogårdsgatan 4
753 12 Uppsala
Postadress:
Kyrkogårdsgatan 4
753 12 UPPSALA

Director musices vid Institutionen för musikvetenskap

Telefon:
018-471 15 97
Mobiltelefon:
070-425 07 88
E-post:
Stefan.Karpe@musik.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA
Stefan Karpe

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin