Henrik Pålsson-Edgren

Kort presentation

Jag heter Henrik Edgren och är universitetslektor i utbildningshistoria på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Jag är även docent i historia och docent i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Jag har tidigare även varit prefekt (2013-2020) samt studierektor (2012-2013) på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Mitt huvudsakliga forskningsämne är utbildningshistoria och jag har disputerat (2005) i historia här vid Uppsala universitet.

.

Biografi

Jag är född 1972 och är fil dr i historia vid Uppsala universitet. Jag disputerade 2005 och min avhandling handlade om politisk press och uppbyggandet av en svensk nationell identitet efter 1809-1810 års omvälvande politiska, militära och ekonomiska händelser. Mina andra forskningsintressen rör främst folkskolans framväxt och innehåll under 1800-talet. Förutom att vara verksam vid Uppsala universitet har jag varit lärare och forskare på Linnéuniversitetet i Växjö-Kalmar, på Försvarshögskolan i Stockholm samt vid Stockholms universitet. Sedan september 2012 är jag lektor i utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Där har jag också varit studierektor (2012-2013) och prefekt (2013-2020).

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Henrik Pålsson-Edgren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin