Caroline Sjöberg

Biografi

Caroline Sjöberg är utbildad personalvetare vid Lunds universitet. Hon har tidigare arbetat som personaldirektör vid Uppsala universitet, Riksrevisionen och SLU. Vid SLU fortsatte hon sin karriär som vice universitetsdirektör. År 2010 började hon som myndighetschef för Verket för högskoleservice (VHS), den myndighet som tidigare ansvarade för antagning och urval till svenska universitet och högskolor.

I samband med att verksamheten vid VHS överfördes till Utbildnings- och högskolerådet (UHR) flyttade Caroline Sjöberg till London och arbetade under 2013-2014 som konsult vid The Leadership Foundation for Higher Education. Under åren 2014-2019 var Caroline universitetsdirektör vid Umeå universitet. Sedan september 2019 är hon Uppsala universitets universitetsdirektör, där hon ingår i universitetsledningen samt ansvarar för myndighetsfrågor och universitetets verksamhetsstöd.

Caroline har bland annat varit ledamot i Mittuniversitetets styrelse, SUHFs arbetsgivargrupp, arbetsgivarverkets arbetsgivaredelegation, KÅPAN Pensioners överstyrelse och UKÄs insynsråd.

Caroline Sjöberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin