Peter Gonzalez Lundström

Kort presentation

IT-ansvarig för institutionen Kemi-ångström. Installation & underhåll av datorer och serversystem. Vi har support och installation för Windows, Macosx och Linux. Licensansvarig för inköp av programvaror.

Peter Gonzalez Lundström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin