Markus Adolfsson

Kort presentation

Jag är doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen och forskar om historiemedvetandet i den politiska debatten. Empiriskt ligger mitt fokus på svensk offentlig debatt under efterkrigsdecennierna (närmare bestämt 1946–1979). På ett teoretiskt plan är jag intresserad av hur kulturella tankekonventioner (i synnerhet konventionella tolkningar av de historiska sammanhangen) formar det offentliga samtalet.

Markus Adolfsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin