Börje Dahrén

Kort presentation

Samordnare för Uppsala University Publications. Stöd till utgivning av böcker och tidkrifter

Arbetar även med stöd till forskare i frågor som rör publicering och öppen vetenskap. Återfinns huvudsakligen på Carolina Rediviva, våning 11.

Fil.dr i Geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik.

ORCiD

Google Scholar

Nyckelord

 • open science
 • research policy
 • scholarly communication
 • science communication
 • sustainable developement
 • wiki

Biografi

Kort CV

 • September 2019 - Bibliotekarie, avdelningen för vetenskaplig kommunikation, Uppsala universitetsbibliotek.
 • Februari 2016 - Augusti 2019. Informatör vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.
 • 2014 - 2018. Enskild firma som fotograf.
 • 2010 - 2016. Doktorand i mineralogi, petrologi och tektonik. Disputerade i januari 2016
 • 2010. Fil.mag i geovetenskap
 • 2004-2006. Musiklinjen, Bollnäs folkhögskola

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Rapporter

Börje Dahrén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin