Hanna Taylor

Administratör vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Administration

Telefon:
018-471 60 74
E-post:
hanna.taylor@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag har en delad tjänst, där jag arbetar 70% med att administrera forskarutbildningen vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Övrig tid arbetar jag med internationella doktorander, forskningsnätverket GlobeLife, samt inom forskningsprojektet PREVENT.

Nyckelord

  • extern kommunikation
  • forskarutbildningsadministration
  • forskningsadministration
  • intern kommunikation

Biografi

Jag arbetar främst med att administrera doktorander vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, till exempel genom att granska ansökningar, registrera kurspoäng och förbereda för disputationer. Jag jobbar även speciellt med internationella doktorander, genom att till exempel hjälpa till med visum och uppehållstillstånd. Jag jobbar också med hemsida och annan kommunikation inom GlobeLife, en plattform inom global hälsa, samt inom forskningsprojektet PREVENT (PI: Meena Daivadanam). PREVENT syftar till att samskapa, implementera och testa en telehälsocoachnings-intervention med uppsökande verksamhet för att minska risken för kardiometabola sjukdomar bland grupper med hög sjukdomsrisk i Region Uppsala.

Till och med augusti 2015 jobbade jag på institutionen för neurovetenskap, som administratör för Nordisk Förening för Fysiologi/Scandinavian Physiological Society. Där hade jag hand om kontakt och administration av medlemmar, föreningens hemsida, nyhetsbrev samt höll koll på ekonomin och kontakten med föreningens tidskrift, Acta Physiologica. Jag arbetade även med diverse saker för forskargruppen, såsom reseräkningar och beställningar. Den sista tiden jobbade jag även med kursadministration samt på Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri.

Jag har tidigare arbetat på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, både med samlingarna (två år) och med administration (två år), på enheten för evertebratzoologi och forskningsavdelningen centralt. Jag har en examen i biologi från Uppsala universitet.

Hanna Taylor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin