Emma Håstad

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Reproduktionsbiologi

Telefon:
018-611 34 53
E-post:
emma.hastad@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i Matts Olovssons forskargrupp. Mina bihandledare är Riina Aarnio och Lovisa Bergengren. Vi arbetar med ett projekt om uppföljning efter behandling av cellförändringar på livmoderhalsen. Nuvarande rutin är ett cellprov med HPV-analys inom sex månader efter behandling. Deltagarna i vår studie får utöver denna uppföljning göra självprovtagning för HPV-analys vid tre respektive sex månader efter behandling, för att sedan följas avseende återfall av cellförändringar.

Nyckelord

  • cervixcancer
  • hpv
  • hsil
  • konisering
  • självprovtagning

Biografi

Jag har under mina första år som doktorand arbetat med ett projekt som undersökte möjliga proteinmarkörer för att identifiera övergång till allvarligare former av cellförändringar på livmoderhalsen. Målet med projektet var att lättare kunna identifiera de kvinnor som behöver uppföljning, och kanske avstå eller förenkla uppföljningen för övriga. Vi använde oss av ett historiskt viktigt material från Falun och med hjälp av medarbetare på Protein Atlas-projektet i Uppsala letade vi efter lämpliga progressionsmarkörer. Tyvärr fick vi inga användbara resultat och detta delprojekt är nu avslutat.

Vi har också studerat socioekonomiska och andra riskfaktorer för livmoderhalscancer och cellförändringar på livmoderhalsen, vilket ledde fram till en publicerad artikel.

Nu har jag bytt forskargrupp och arbetar med ett projekt som rör uppföljning efter behandling av livmoderhalsförändringar. Hypotesen är att det räcker med HPV-test som uppföljning, och att den sedvanliga uppföljningen med cellprov inklusive HPV-analys inom sex månader kan ersättas med självprovtagning för HPV-analys tre månader eller sex månader efter behandlingen. Detta skulle spara resurser för sjukvården eftersom uppföljande besök hos barnmorska eller gynekolog kan undvikas. Det är också betydligt enklare för kvinnan som kan göra provet i hemmiljö och inte behöva ta sig till sjukvården. Självprovtagning för HPV-analys är generellt väl accepterat av kvinnorna och medför oftast inget större obehag.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Emma Håstad

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin