Karolina Andersdotter

Bibliotekarie (tjänstledig) vid Universitetsbiblioteket; Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

Telefon:
018-471 70 49
Mobiltelefon:
072-999 91 61
E-post:
karolina.andersdotter@ub.uu.se
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala
Tjänstledig:
2021-07-05 - 2025-06-30

Kort presentation

Tjänstledig för forskarstudier fr.o.m 2021-07-05. Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder i Avdelningen för lärande- och forskningsstöd. Jag undervisar i informationssökning inom humaniora och utbildningsvetenskap samt i data literacy och digitala forskningsmetoder och -verktyg.

Akademiska meriter: FK (svenska språket/nordiska språk), FM (biblioteks- och informationsvetenskap), MA (digital asset and media management)

Nyckelord

  • ai
  • bibliotekarie
  • crowdsourcing
  • digital humaniora
  • digital humanities
  • privacy

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Karolina Andersdotter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin