Jenny Langwagen

Kort presentation

Jenny Langwagen är Universitetsadjunkt i didaktik och studierektor för Masterprogrammet i Pedagogiskt Ledarskap samt den statliga Rektorsutbildningen, Rekryteringsutbildningen och Fortbildning för Rektorer.

Akademiska meriter: Lärarexamen och Masterprogram i Utbildningsvetenskap med inriktning mot Didaktik, Filosofie Magisterexamen

Biografi

Undervisar på grund och avancerad nivå inom områden som rör frågor om ledarskap, chefskap. kvalitetsarbete, pedagogiskt ledarskap etc.

Har parallelt med att undervisa sedan 2014 varit studierektor för de flesta lärarutbildningar (F-3, 4-6, 7-9, KPU).

Forskning

Mina forskningsintressen rör frågor om ledarskap, professional utveckling (PD), koppling mellan teori och praktik, styrning och organisering etc

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Övrigt

Jenny Langwagen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin